20/08/2018
Ana Menü
· Ana Sayfa
· PKM Görevleri
· Faydalı Linkler
· Dökümanlar
· Proje Arşivi
· Haberler
· Sık Sorulan Sorular
· Forum
· İletişim
· Arama
· Bal-PKM Amblem
LİNKLER
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Balıkesir İl Özel İdaresi
Güney Marmara Kalkınma Ajansı
AB Süreci ve İllerimiz
Projeciler İçin İngilizce
Çeviri
Proje Arşivi
Projeciler İçin Bilgisayar
Büyükelçilik Hibeleri
AB PROJEMİZ
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
PROJE KOORDİNASYON MERKEZİNİN GÖREVLERİ

1. İl düzeyinde ilçe proje ofisleri (İPO)’nin ve kurumsal proje ofisleri (KPO)’nin kurulmalarını teşvik ve organize etmek,

2. İl düzeyinde İPO’ların ve KPO’ların proje amaçlı koordinasyonlarını sağlamak ,

3. Yönerge hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren değişik kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan projelendirme faaliyetlerinin koordinasyonu, izlenmesi ve sahip bulunulan deneyim ve bilginin diğer proje yapmaya istekli kurumlara aktarılmasını sağlamak,

4. AB veya diğer Uluslararası kaynaklı fonların kullanımında il ölçeğinde tasarruf ve verimlilik sağlamak amacıyla projeler arasında ihtiyaç hiyerarşisine uygun olarak projeler üretilmesini sağlamak,

5. İlgili mercilerce ilan edilen AB veya diğer Uluslararası kaynaklı fonların ve Ülkemizin yararlanabileceği tüm programların il içinde tanıtılmasını ve bu kapsamda projelerin hazırlanmasına yardımcı olmak,

6. Balıkesir ilinde 5449 Sayılı Yasaya göre kurulan Kalkınma Ajansının Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı AB programlarına ilişkin faaliyetlerin işleyişine yardımcı olmak ve programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak ve ihtiyaç duyulan konularda birlikte çalışmak,

7. Bu programlardan faydalandırılacak projelerin değerlendirilmesi ve seçimini yapmak, AB Komisyonu, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS), Ulusal Ajans (UA), Merkezi Finans İhale Birimi (MFİB), DİAB, ilgili Bakanlıklar ve ilgili mercilere sunulacak projelerin müracaatlarının derlenmesine yardımcı olmak ve ön değerlendirmelerini yapmak,

8. Üye ülkeler, Aday ülkeler, AB Komisyonu, ABGS, UA, MFİB, ilgili Bakanlıklar ve ilgili merciler ile programın gerçekleştirilmesi ve işbirliği kurulması konusundaki ilişkileri yürütmek ve gerektiğinde doğrudan temas kurmak,

9. Kamu kuruluşlarınca, bu yönergenin yayınlanmasından önce AB fonları kullanarak oluşturulan, AB Komisyonu, ABGS, UA, MFİB, ilgili Bakanlıklar ve ilgili mercilere gönderilen projelerin birer örneğini bu merkezde bulundurmak,

10. Oluşturulacak bir proje bankası, arşiv ve envanter ile ileride yapılması planlanan yeni projelere ışık tutmak, ortaya çıkan deneyimden yeni proje ekiplerinin yararlanmasını sağlamak,

11. Proje hazırlamak isteyen kurum ve kuruluşlara teknik ve idari yardım yapmak, gerektiğinde proje liderliği ve danışmanlığı görevlerini yerine getirmek,

12. Projelerin başarıya ulaşması için AB Komisyonu, ABGS, UA, MFİB, ilgili Bakanlıklar ve ilgili mercilerin yayınlarını takip etmek ve ildeki projeleri ilgilendiren konuları merkez görevlilerine ve proje hazırlayan kuruluşlara iletmek,

13. Merkez Bünyesinde bulunan personelin yetiştirilmesi için UA, ABGS, MFİB, ilgili Bakanlıklara, DPT, diğer ülkelerin AB merkezlerine ya da AB Komisyonu merkezine eğitim amaçlı göndermek,

14. İlimizde yapılan Avrupa Birliği ve Uluslar arası projeleri için, diğer ülkelerin ortak arayanlar bölümündeki projeleri taramak ve sınıflandırmak; bunlara uygun ortak olabilecek potansiyel kamu kurum-kuruluşları, yerel yönetimler, üniversite, okullar, STK’lar veya özel firmalara, bu teklifleri yönlendirmek; ortak bulma taleplerini değerlendirmek ve imkânlar ölçüsünde bu kuruluşlara yurtiçi ve yurtdışından uygun ortak bulma konusunda yardımcı olmak,

15. Ülkemizin yararlanabileceği diğer uluslararası fonlar, hibeler ve tüm programların il içinde tanıtılmasını ve bu kapsamda projelerin hazırlanmasına yardımcı olmak, projeler yapılmasını teşvik etmek,

16. İlimizin proje kapasitesini arttırmaya yönelik, tüm projelerle ilgili eğitim, bilgilendirme semineri, çalıştay, toplantı vb. organizasyonları düzenlemek, proje web grupları oluşturmak,

17. Bal-PKM uygulama ve koordinasyon görevlerini, yönergede belirtilen sorumluluk ve yetkilerine istinaden gerçekleştirmek.

18. İl Valisi tarafından verilen benzer görevleri yerine getirmek.

19. Proje Koordinasyon Merkezi (Bal-PKM) il proje kapasitesini artırmaya yönelik olarak gerektiğinde İl Planlama Koordinasyon Müdürlüğü ile birlikte çalışmak.

LİNKLER
Avrupa Birliği Bakanlığı
AB Hibe Duyuruları
Ulusal Ajans
Merkezi Finans İhale Birimi
GSB Hibeleri
Kalkınma Bakanlığı
AB Türkiye Delegasyonu
AB Sivil Toplum Diyaloğu
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi
AB-İlan
Tübitak-7. Çerçeve
Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog.
Europass Global
Europass Türkiye
Sayfa oluşturulma süresi: 0.04 saniye designed by fsagay 1,056,815 Tekil Ziyaretçi